Grön el för Taxi Stockholms datamoln

Taxi Stockholm kommer att ha datacenterleverantören Interxion som leverantör när företaget fortsätter sin digitala resa. I nära samarbete med sin it-tjänsteleverantör Devinix, som redan finns etablerad i Interxions datacenter, genomförde bolaget en upphandling av datacentertjänster där valet föll på Interxion.

Årligen genomför Taxi Stockholms kunder cirka 7,3 miljoner resor med företagets bilar, att säkerställa att kunderna får sin bil till rätt adress, vid rätt tid, är helt avgörande. För att uppnå detta är ständig tillgänglighet till det digitala bokningssystemet och affärsstödjande system centralt, och dessa kommer nu att driftas från Interxions datacenter.

– Med över 120 års erfarenhet är Taxi Stockholms fokus att erbjuda kunderna den bästa kundupplevelsen, och i detta är digitaliseringen en viktig hörnsten, säger Murat Yigit, VD och koncernchef, tidigare it-chef, på Taxi Stockholm.

Interxion kunde bäst leva upp till de högt ställda kraven som Taxi Stockholm hade avseende säkerhet och tillgänglighet. Dessutom var Interxions hållbara datacentertjänster en viktig anledning till valet. Taxi Stockholm har som mål att 2025 vara helt fossilfria och en viktig bit på vägen dit är att arbeta med leverantörer som kan hjälpa till att bidra till detta mål.

– För att säkerställa vår långsiktiga konkurrenskraft är hållbarhetsfrågan central för oss. Vi satsat stenhårt för att kunna erbjuda en fossilfri transporttjänst och även it är ett viktigt område för att bidra till detta. I takt med digitaliseringen ökar behovet av data, mer data innebär att behovet av energi för hanteringen ökar. Med sitt unika projekt att återvinna överskottsvärme till fjärrvärmenätet i Stockholm, och att deras datacenter drivs av 100 procent förnyelsebar el, har Interxion genomfört konkreta åtgärder för att minska sitt koldioxidavtryck vilket var en avgörande faktor i valet av dem som datacenter, säger Murat Yigit.

Devinix har sedan våren 2018 ett strategiskt samarbete med Taxi Stockholm avseende drift och utveckling av företagets it-miljö. I nära samarbete med Devinix och med Interxion som bas, kommer Taxi Stockholm att drifta sina existerande digitala tjänster och arbeta med innovation, allt baserat på Devinix privata molntjänst DVXCloud. DVXCloud driftas sedan tidigare hos Interxion och ger kunder ökad skalbarhet och tillgänglighet samtidigt som de enkelt kan ansluta till andra molntjänster via Interxions tjänst Cloud Connect.

– Alla branscher påverkas av digitaliseringen och behöver en uppkopplad och stabil infrastruktur som säkrar tillgängligheten. Med Devinix lösning hos oss har Taxi Stockholm skapat de bästa förutsättningarna för detta, säger Alexander Keherer, nordisk sälj- och marknadschef för Interxion.