Ny finansdirektör på Vehco

Addsecureföretaget Vehco, som jobbar med Fleet Management System (FMS)har utsett Jenny Nyström till bolagets nya finansdirektör. Jenny Nyström kommer senast från Stena Stål AB och tillträdde sin nya tjänst den 1 april.

Sedan AddSecure steg in som nya ägare av Vehco i maj 2018 har företaget stärkt sina finansiella förutsättningar och tagit marknadsandelar med nya förvärv. Som finansdirektör kommer Jenny Nyström att spela en central roll i den fortsatta expansionen. Med 20 års erfarenhet och dokumenterade strategiska färdigheter kommer hon att bidra med värdefull kunskap och kompetens till Vehcos ledningsgrupp.

– Jenny har en lång och bred erfarenhet av ekonomi, från redovisning till controlling, från operationell verksamhetsnivå till koncernnivå. Erfarenheter som kommer att vara till stor nytta i bygget av Vehco och AddSecure framgent. Jenny har även gedigen erfarenhet av ledningsgruppsarbete i industriföretag vilket kommer att vara ett tillskott till Vehcos ledningsgrupp i utvecklingen av företaget, säger Johan Frilund, VD för Vehco.