Electra och Elon i brett samarbete

Elon och Electra går samman under ett gemensamt varumärke, Elon och Elon Ljud & Bild, och bildar Nordens största fackhandelskedja med fokus på vitvaror och hemelektronik. Det nya samarbetsavtalet är skrivet på 10 år och medför inte några ägarförändringar bolagen emellan. Nu samlas de två företagens styrkor inom vitvaror och hemelektronik under varumärkena Elon och Elon Ljud & Bild och på nätet kommer parterna att verka gemensamt under varumärket www.elon.se. Samarbetet innebär att närmare 100 Audio Video-butiker byter namn till Elon Ljud & Bild och de butiker som ingår i kedjan Digital Butikerna kommer att erbjudas att ingå i det nya konceptet. Tillsammans med Elons nuvarande butiker i Norge och Sverige innebär det att kedjan kommer att ha ett nätverk på över 500 butiker.

– Tillsammans skapar vi en ledande butikskonstellation inom vitvaror och hemelektronik i Norden, med fler butiker och en större produktbredd än våra konkurrenter. Det innebär en bättre tillgänglighet och köpupplevelse för våra kunder genom central effektivitet och stark lokal närvaro, säger Stefan Lebrot, VD och koncernchef på Elon.

– Detta samarbete ligger helt rätt i tiden med tanke på utvecklingen inom handeln. Vi kommer att stärka vårt erbjudande och skapa större volymer och samarbete inom varuförsörjning och marknadsföring. Utvecklingen inom våra produktområden mot allt smartare produkter gör att vi skapar förutsättningarna för ett sömlöst kunderbjudande till det smarta hemmet, antingen det är smarta vitvaror eller smart hemelektronik. Förra året förvärvade vi möbelkedjan EM Home och det utökade samarbetet med Elon harmoniserar väl med vårt fokus på produkter och tjänster i och runt hemmet, säger Anneli Sjöstedt”, VD för Electra.

I den nya konstellationen har Elon ansvaret för inköp och distribution av vitvaror både till butik och på elon.se medan Electra ansvarar för motsvarande inom hemelektronik.

Samarbetsavtalet innebär att företagens befintliga butiker kan komma att erbjudas möjlighet att vara med i både Elon och Elon Ljud & Bild om butiken önskar att utvidga sitt befintliga sortiment.

– Samarbetet skapar nya möjligheter för båda företagen och till våra butiker. Det gör att vi kommer kunna behålla, utveckla och locka till oss landets bästa handlare och entreprenörer för att möta de krav konsumenterna har på en modern handelsplats, säger Anneli Sjöstedt på Electra.