Snart slutar vi titta på vanlig tv

Under första kvartalet 2018 sjönk tittandet på program i linjär tv mellan -1 procent och -13 procent i Norden. Å andra sidan är tillväxten i både AVOD- och SVOD-visning stark. Det visar siffror från Mediavision.

Ur svensk synvinkel kan 2017 vara vändpunkten för traditionell sändnings-TV, eftersom tittandet minskade i alla större målgrupper, däribland 60+. 2018 visar inga tecken på förändring, snarare motsatt med en accelererad minskning jämfört med helåret 2017.

Detta är naturligtvis oroväckande för vissa, särskilt med tanke på att 2018 innehåller stora live-tv-evenemang som OS. Om inte FIFA-VM i fotboll (juni-juli) ändrar nedåtgåendet, förväntas trenden fortsätta.

Baserat på det antagandet kommer tittandet i en av de stora TV-publiken, 12-59 åringar, att falla under 100 minuter i år. Men den största nedgången förväntas bland de yngsta tittarna (15-24), -18 procent som hamnar under 30 minuters dagliga visning.