Handheld Group, som tillverkar och levererar stryktåliga mobila datorer, har utsett Thomas Löfblad till ny VD och koncernchef. Thomas kommer att leda Handhelds fortsatta globala expansion och kliver in i rollen under ett expansivt skede som kantats av flera viktiga  kontrakt och en utökad produktportfölj.

Thomas Löfblad, som varit delägare i Handheld sedan 2003, har fram till nu haft rollen som global försäljningschef. Thomas har sedan tidigare lång och bred erfarenhet av internationella affärer och har verkat både som VD och i andra ledande befattningar i flera internationella bolag. Thomas har en civilekonomexamen från Shippensburg University samt en MBA från Northern Arizona University i USA.

Jerker Hellström, grundare av Handheld Group, blir kvar inom bolaget som arbetande styrelseordförande och kommer att fokusera på strategiska frågor, ny teknik- och produktutveckling.

Handhelds sortiment av stryktåliga tablets och handdatorer är specifikt utvecklade för personal i fält, inom branscher som exempelvis logistik & transport, skogsbruk, lantmäteri, kollektivtrafik, bygg och underhåll, gruvdrift, militär och säkerhet.