Hogia kör helintegrerat i Molnet

Hogia lanserar en molnbaserad affärslösning för grossister som ska skapa ett komplett affärsflöde, från orderläggning till betalning och redovisning. Alla funktioner delar kundregister, kontoplan, dimensioner och valutaregister. Registrerade transaktioner finns tillgängliga i realtid genom hela flödet, vilket ska ge företag full kontroll på sin verksamhet.

– Marknaden efterfrågar integrerade helhetslösningar som ser till att flöden och processer hänger ihop. Med vår nya affärslösning kan små och medelstora grossistföretag hantera hela sin verksamhet i en och samma lösning, säger Annica Gilbertson, Hogias expert på retail.

Integrationen mellan retailsystemet Hogia Retail och ekonomisystemet Hogia OpenBusiness ska skapa ett sömlöst arbetsflöde från orderläggare till ekonom. Uppgifter som registreras en gång blir automatiskt rätt i samtliga delar av lösningen. Hogias affärslösning passar såväl mindre företag som organisationer med flera juridiska enheter. Transaktioner i Hogia Retail bokförs direkt i ekonomisystemet och på rätt enhet inom organisationen utan någon manuell hantering.

– En stor utmaning för grossister är att vid varje tidpunkt ha kontroll på företagets varuflöde och lagervärde. Ett affärsflöde i realtid ger underlag för analyser och beslutstöd som möjliggör att inköp och leverans optimeras löpande, och att företag snabbt kan agera på förändringar som sker på marknaden, berättar Annica. Då alla funktioner delar kundregister ger det också möjlighet att redan vid orderläggning få koll på kundernas aktuella betalstatus och direkt arbeta med rätt priser baserat på kundens avtal, något som stärker orderflödet, säger Annica Gilbertson.