Advectas säljs till Capgemeni

Capgemini köper Advectas, som arbetar inom business intelligence och dataanalys i Skandinavien. Genom att bli en del av Capgeminis globala affärsområde Insights & Data ska Advectas team, som i dag består av över 200 personer, hjälpa till att möta den ökade efterfrågan på Capgeminis tjänster inom business intelligence och datadriven analys i regionen.

Advectas startades 2006 i Sverige och hjälper sina kunder med bättre affärsbeslut baserat på datadrivna insikter. Advectas har en stark skandinavisk position med kontor i Stockholm, Göteborg, Jönköping, Malmö och Köpenhamn. Kundprojekten spänner över flera branscher och erbjuder lösningar inom business intelligence, data science och data management.

– Advectas, som är en välkänd aktör på den svenska marknaden, har de senaste 13 åren byggt upp en gedigen kompetens inom analystjänster genom kompetenta medarbetare och en stark kundbas. Utöver likheter i kultur och kunder kommer Advectas att bidra med en ökad närvaro i både Sverige och Danmark, expertkunskap inom dataanalys, samt relationer med innovativa partnerorganisationer inom business intelligence. Jag ser fram till att välkomna Advectas team till Capgemini, säger Anil Agarwal, Skandinavien-chef på Capgemini.