Akamai köper Janrain

Akamai köper Janrain Inc som räknas som en av pionjärerna inom Customer Identity Access Management (CIAM), hantering av klientidentitet. Genom köpet stärker Akamai sin produktportfölj ytterligare och en integration med Akamai Intelligent Edge Platform ska, enligt Akamai, ge säkerhet i världsklass.

Digitalisering gör att webbsäkerhet och identitetsmedvetenhet blir alltmer integrerad för att hålla företagen säkra och stärka förtroendet som digital leverantör. Redan idag säkrar Akamai sina kunders webbplatser, appar och API:er mot DDoS-attacker, applikationssårbarheter, bottar och andra avancerade hot genom de hundratals miljoner inloggningstransaktioner som dagligen sker via Akamai Intelligent Edge Platform.

Med förvärvet av Janrain vill Akamai nu också kunna erbjuda en kompletterande kapacitet till sina kunder och en mycket säker och robust miljö för att samla och lagra känslig användarinformation, hantera sekretesskontroll, skydd mot identitetsbedrägerier och förbättrat engagemang och varumärkeslojalitet.

– Det är utmanande att bedriva affärer online utan att ha det som vi kallar för digitalt förtroende, inte minst här i Sverige där till exempel näthandeln är så starkt etablerad. Nu kommer Janrains Identity Cloud att integreras med Akamai Intelligent Edge Platform och ge ett extra säkerhetslager. På så vis kommer våra kunder att kunna veta mer om sina slutanvändare och potentiellt få ytterligare intäkter från den fördjupade relationen, säger Erik Henriksson kundansvarig på Akamai.

Integrationen av Janrains Identity Cloud till Akamai Intelligent Edge Platform förväntas ge omedelbara säkerhetsfördelar till CIAM-kunder inom två kritiska områden: bothantering och kunskapsarbetet om hot. Akamai Bot Manager mildrar riskerna i samband med legitimationsmissbruk genom att upptäcka och hantera botaktivitet vid inloggning och registreringstid – och minska bedrägerier utan att på något negativt sätt påverka användarupplevelsen.