Aktiemarknaden svagt positiv till Elon Electra

Electras aktie steg ungefär en procent efter beskedet om det omfattande samarbetet med Elon Group som offentliggjordes i går. Inget direkt jubel från aktiemarknaden som sett kursen för Electras aktie minska med över 35 procent jämför med för ett år sedan. Kursen har stigit sedan årsskiftet trots att Electra i årsrapporten i februari noterade att den ökande konkurrensen pressar marginalerna.
Till skillnad mot Elon Group som är handlarägd, är Electra börsnoterade och de största ägarna är representanter för grundarfamiljen Lissinge, finansmannen Tedde Jeansson och ett antal fondbolag.