Återanvändning ger högre vinst

3 Step IT Sweden AB som arbetar med  IT-livscykelhantering ökade omsättningen till 1,9 miljarder kronor under 2018, en tillväxt på 22 procent från 1,6 miljarder kronor 2017. I årsrapporten för 2018 redovisas också ett ökat rörelseresultat med 24 procent. Samtidigt ökar omsättningen för hela 3 Step IT-koncernen som verkar på tio olika marknader runt om i världen, med 11 procent till totalt 675,8 miljoner euro.

– Vi har under det senaste året sett en ökad efterfrågan hos företag att köpa IT som tjänst. Det har stärkt vår verksamhet och vårt erbjudande samtidigt som det gett oss möjligheten att visa hur ett hållbart förhållningssätt kan ligga till grund för en effektiv och hållbar it-livscykelhantering, säger Peter Onstrand, vd för 3 Step IT i Sverige.

En av de främsta faktorerna till framgången är 3 Step IT:s erbjudande där återanvändning av IT är en viktig komponent i erbjudandet. Antalet enheter som hanterades av 3 Step IT:s anläggningar för återanvändning ökade från 420 000 under 2017 till närmare 500 000 globalt varav hela 225 000 av dessa hanterades i Sverige. Merparten av alla datorer och mobiler som tas om hand får ett nytt liv genom återanvändning hos nya företag och organisationer.

– Vi gör ett riktigt bra år och har momentum med oss in i 2019, och med många företag fortfarande kvar i en IT-stenålder finns mycket kvar att göra. Ambitionen att ta IT närmare en cirkulär ekonomi har varit grunden i vår affärsmodell sedan starten 1997 och vårt hållbarhetserbjudande är idag starkare än någonsin. Under 2019 kommer vi fortsätta utveckla erbjudandet och våra tjänster för att möta de ökade kraven från våra kunder, säger Peter Onstrand.

Tidigare i år offentliggjorde 3 Step IT sina samarbetsplaner med en av Europas ledande banker, BNP Paribas. Alliansen mellan BNP Paribas och 3 Step IT kommer att startas upp under andra halvan av 2019, med förbehåll för att det godkänns av myndigheterna. Det nya företaget kommer att möta efterfrågan på mer flexibla och hållbara lösningar för IT som tjänst i hela Europa.