Aurora drar ned på anställda

Distributören Aurora går inte tillräckligt bra, Därför drar företagsledningen ned antalet anställda.

I kvartalsrapporten aviserade företagsledningen att kostnadsnivån i Aurora koncernen skulle ses över och vi meddelar härmed att 13 tjänster i Aurora koncernen har varslats. Detta medför en årlig besparing på 9,9 MSEK. För kalenderåret 2019 blir besparingen 2,5 MSEK efter avdrag
för avgångsvederlag vilka beräknas uppgå till 0,7 MSEK.

– Då Auroras resultat inte ökat i takt med den goda omsättningstillväxten tvingas vi göra en konstandsanpassning. Det är alltid beklagligt att behöva reducera personal men vi kommer efter dessa åtgärder vara bättre rustade att fortsätta vår lönsamma tillväxt och säkerställa Auroras framtid långsiktigt,säger  Henrik Finnedal, CEO Aurora Group A/S.