Auroras VD får gå när DistIT ökar samordningen

Två av DistIT AB:s dotterkoncerner, Aurora Group och SweDeltaco, har historiskt bearbetat de nordiska marknaderna parallellt, med bland annat separata sälj- och administrationsstrukturer.

I samband med de omstruktureringsåtgärder som DistIT nyligen offentliggjordes, kommer verksamheterna inom Aurora och SweDeltaco att få en tydligare koordination med syfte att utöka marknads- och kostnadssynergier i försäljningsledet och i stödfunktionerna.

Robert Rosenzweig kommer, utöver sin roll som VD för DistIT AB, att leda arbetet med att integrera Aurora Group och SweDeltaco. Henrik Finnedal, nuvarande VD för Aurora Group, kommer att lämna sin anställning per den 31 augusti.

Finnedal ledde ett liknande försök tillsamordning tidigare i år som bromsades upp sedan flera nyckelpersoner på SewDeltaco protesterat mot förändringarna. Det återstår att se vad som händer den här gången.