B3 stärker satsning på den offentliga sektorn

B3 Consulting Group vill stärka erbjudandet mot offentlig sektor och bildar det nya bolaget B3 Effekt. Där ska ett fyrtiotal experter med specifikt verksamhetskunnande inom offentlig sektors utmaningar i kombination med spetskompetens inom digitalisering samlas.

– Offentlig sektor är en viktig målgrupp för B3 och står för närmare en tredjedel av hela koncernens affär. Offentliga organisationer har ofta samma utmaningar som privata företag, men helt andra spelregler. Med B3 Effekt vill vi ta ett samlat grepp för att stärka vårt erbjudande mot offentliga organisationer i den snabba digitalisering som nu sker, säger Sven Uthorn, VD och koncernchef för B3 Consulting Group.

B3 Effekt har bildats genom en sammanslagning av de tidigare specialistbolagen B3 Sentensia och B3 Ledning.  Exempel på uppdrag som B3 Effekt genomför är digitalisering av myndighetstjänster, utveckling av strategi samt utveckling av organisation för IT och digitaliserade tjänster för flera kommuner, informationssäkerhetsprojekt för att skydda medborgaruppgifter etc.

– Det känns verkligen roligt att vi nu kan stärka vårt erbjudande mot offentlig sektor. Med B3 Effekt samlar vi experter med bred strategisk erfarenhet av att leda med metoder och verksamhetskunnande. Samtidigt kan vi erbjuda djup teknisk kompetens genom samverkan med flera av B3s specialistbolag. Därigenom kan vi hjälpa kunderna hela vägen, från strategi och rådgivning till genomförande. Nu ser vi fram emot att fortsätta digitalisera Sverige, säger Jörgen Samuelsson, VD för B3 Effekt.