Basefarm får drifta eBuilder

IT-driftleverantören Basefarm kommer att leverera drifttjänster för en stor del av den Sverigebaserade molntjänstleverantören eBuilders produkter.

eBuilder har kunder inom såväl offentlig sektor som banksektorn och stora globala industriföretag. Vilket innebär att eBuilder har ett stort ansvar både avseende tillgänglighet och dataintegritet. För att möta denna typ av behov har Basefarm utvecklat expertkompetens inom såväl säkerhet som compliance. Expertisen i Basefarms Security Operations Center ska kunna motverka DDoS-attacker, upptäcka intrångsförsök, utföra penetrationstester samt IT-Forensik vid behov.

– Under upphandlingen utmärkte sig Basefarm inom flera områden, inte minst inom säkerhet. Dessutom var det viktigt för oss att vår IT-partner skulle ha en väl utvecklad metodik för migreringsprojekt samt att de kan garantera att all data lagras och hanteras i Sverige, säger Per Häggdahl, VP IT-operations på eBuilder

Metodiken innebär att eBuilder tydligt kan se hur Basefarm genomför flytten med bibehållen datasäkerhet, integritet och tillgänglighet. Just metodiken stod ut bland övriga bolag som deltog i upphandlingen.

Basefarm har en stark närvaro i Sverige samtidigt som de har ständig tillgång till kompetens från Basefarm på global nivå. Över hela Basefarm finns ett tätt samarbete med kunderna för att proaktivt och löpande utveckla arbetet. Sedan i augusti 2018 ingår Basefarm i Orange Group inom affärsområdet Orange Business Services.