Betalföretaget Invuo i konkurs

Styrelsen för Invuo Technologies beslutade i går att inlämna en ansökan om konkurs eftersom att Bolaget har blivit insolvent. Konkursansökan omfattar också det svenska dotterbolaget Invuo Services AB. Övriga bolag inom koncernen omfattas inte av ansökan.

Den omedelbara orsaken till insolvensen är, enligt företagsledningen, de utdragna förseningarna av kunders implementering av bolagets tjänster. Dessa förseningar har orsakat en allvarlig negativ inverkan på bolagets kassaflöde. Bolagets situation förvärras ytterligare av avsaknaden av den förväntade accelerationen av ordrar för MeaWallet och bristen på tillräckliga nyinvesteringar i bolaget och dess affärsområden för att stödja verksamhetens fortlevnad.

I fjol beslutade företaget att fokusera på B2B-marknaden och avveckla engagemanget i konsumentlösningen Seqr. Invuo sålde tidigare i år Seamless Distribution Systems. Invuos CFO lämnade bolaget i fredags för att istället i stället bli CFO i Seamless Distribution Systems.

Invuos VD John Longhurst är ordförande för valberedningen i Seamless Distribution Systems och en av Seamless Distribution Systems största aktieägare.

Invuo handelsstoppades i fredags efter att bolaget sedan man meddelat att man hade kurspåverkande information att lämna. Då steg kursen på bolagets aktie med sex procent. Invuo hade ett börsvärde om 45 miljoner kronor innan handelsstoppet trädde i kraft. Antalet aktieägare uppgår till nästan 5.800 stycken, enligt ägardatatjänsten Holdings. Deras aktier blir nu värdelösa.

I maj i år sålde Invuo samtliga sina finansiella tillgångar relaterade till Seamless Distribution Systems för en totalsumma om SEK 17,5 miljoner. SDS-tillgångarna som såldes bestod av aktier i SDS motsvarande 23,3 procent av aktierna i SDS, totalt 1 610 618 aktier, och låneåtaganden från SDS till Invuo (med ett nominellt värde på SEK 35 miljoner). Köparen av SDS-tillgångarna utgörs av ett konsortium av svenska investerare, som inkluderar ledamöter i SDS ledningsgrupp och styrelse, meddelade företaget då.

Stockholms tingsrätt försatte bolaget i konkurs på måndagsförmiddagen.