Candidator DGC driftar Sollentuna kommun

Candidator DGC tog hem Sollentuna kommuns upphandling av server- och applikationsdrift. Avtalet är treårigt med möjlighet till förlängning 3+3 år. Avtalsvärdet för de tre inledande åren beräknas till cirka 15 miljoner kronor. Leveransen omfattar virtuella och fysiska servrar, brandväggstjänster, drift av operativsystem och databaser samt applikationer. Införandeprojektet påbörjas omgående och driftsättning sker under sommaren 2019.

– Vi har i vårt upphandlingsarbete haft stort fokus på att skapa en tydlighet i vad som ska levereras, i syfte att få en väl fungerande avtalsgrund för samverkan. Vår upplevelse av upphandlingsarbetet är att inblandande leverantörer har uppskattat detta på samma sätt som vi har gjort det, den ömsesidiga förståelsen blir större och vi undviker kravformuleringar som på olika sätt bir onödigt kostnadsdrivande. Genom förhandlat förfarande, som egentligen kan ses som en serie ömsesidiga förtydliganden, kan vi säkerställa kvalitet för alla parter. Vi tycker att alla leverantörer som valde att deltaga i förhandlingen har haft stort fokus på att det ska bli bra. DGC hade i sitt slutanbud det bästa utvärderingspriset och vi ser fram emot att ha dem som leverantör, säger Michael Jansson, IT-chef på Sollentuna kommun.

– Det är mycket roligt att vi nu får Sollentuna kommun som kund, vilket ytterligare stärker vår position inom offentlig sektor. Nyligen har vi även vunnit Solna Stad och Inspektionen för vård och omsorg. Att vi vinner dessa kunder är ett bevis på att våra infrastruktur-, drift- och applikationsnära tjänster med fokus på hög prestanda, innovation och säkerhet är attraktiva. Vi har duktiga medarbetare som med sitt personliga engagemang kommer att säkerställa Sollentuna kommuns kundnöjdhet. Hög kundnöjdhet är vårt viktigaste mål och vår framgång bygger på såväl kundernas förtroende som det fina arbete våra medarbetare gör, säger Magnus Blom affärsområdeschef på Candidator DGC.