Åsa Arvidsson är ny koncern-Vd i Candidator DGC. Under Wallenbergkontrollerade riskkapitalbolaget EQTs ägande blir den snabbväxande IT-driftgruppen Candidator DGC en koncern.
Tillträdande Vd för koncernen är Åsa Arvidsson. Under sina tre år som Vd för IT-konsulten Avanade Sverige AB ökade bolagets omsättning väsentligt. Åsa har också arbetat med stora integrationsprojekt inom IBM. Hon ersätter tillförordnade Vd i Candidator DGC, styrelseordförande Magdalena Persson.
– Candidator DGC har en stark organisk tillväxt, vilken vi kompletterar med förvärv i och utanför Sverige med stark support från våra ägare EQT. Våra kunder uppskattar den nära relationen så vår lokala organisation och vår kultur är extremt viktig att förstå och vidareutveckla. Vi behöver en driven och lyhörd Vd för att leda företagets kundfokuserade tillväxtresa på den svenska och nordiska marknaden. Åsa Arvidsson har lång erfarenhet av leverans av komplexa kritiska åtaganden gentemot kund inom Outscourcing och Application Management, samt av att integrera verksamheter med olika lands- och företagskulturer. Hon har framgångsrikt byggt organisationer i tillväxt med god lönsamhet. Med Åsa har vi en stark ledare uppskattad för sitt kommunikativa och engagerande ledarskap, säger Magdalena Persson, Ordförande Candidator DGC.