Check Point lanserar nytt partnerprogram

Check Point Engage är ett nytt partnerprogram utvecklat för att uppmärksamma och värdesätta det betydelsefulla engagemang som företagets partners skapar genom kundaktiviteter och affärsutveckling i den dagliga verksamheten. Navet i det nya programmet är Engage – en mobilapp där aktiviteter som utvecklar och driver kundrelationer framåt premieras.

Check Point Engage fungerar som ett poängsystem där partners belönas för de kundaktiviteter de genomför – så som möten, demos, security check-ups, säljaktiviteter och utbildningar.

Poängen som registreras i Engage-applikationen utvärderas årligen av Check Point och ligger sedan till grund för partnerstatusen. Programmet fokuserar, enligt Check Point, mer på engagemang än på siffror: Det är möjligt att implementera Engaget redan nu och samla poäng från start. Programmet tas i fullt bruk redan i januari 2020 då partnerstatus sätts utifrån insamlade poäng.