Codemill i Umeå fortsätter växa

Codemill i Umeå, som arbetar främst med tekniska videolösningar och UX-driven utveckling, nådde tidigare under året upp till 50 anställda på huvudkontoret i Umeå. Tillväxten har fortsatt och man har under hösten förstärkt organisationen med med ytterligare tre medarbetare.

Johan Bergström är det nya tillskottet till försäljningsavdelningen. Han började i IT-konsult industrin efter avslutade studier i informationssystem och systemutveckling vid Uppsala universitet. Han är en internationell företagsutvecklare inom IT-området och har arbetat för Umeå universitet.

Katarina Hägglund tog examen vid Umeå universitet i informationsteknologi och magisterexamen i interaktionsdesign. Nu jobbar hon som UX designer och frontend utvecklare på Codemill.

Simon Bergmark har jobbat som utvecklare sedan han tog examen från Luleå tekniska universitet i systemvetenskap i 2015. Nu jobbar han som utvecklare och UX designer på Codemill.