Commercial Director på Net1

Rikard Floring är ny Commercial Director på Net1. Rikard ska arbeta för att föra Net1 framåt genom att fokusera på hur företaget kan växa inom B2B-marknaden och lägga fram planer samt förändringar i marknadsstrategier för att långsiktigt förbli den starkaste parten på marknaden för att säkra kundernas kritiska kommunikation.