Commvault förnyar partnerprogrammet

Commvaults partners får nya möjligheter att erbjuda backup och dataskydd.. Commvault lanserar en rad nyheter och förbättringar inom ramen för sitt Partner Advantage-program. Företagets partners erbjuds nya verktyg och tjänster, förenklade processer och ett utökat belöningssystem som tillsammans ska skapa betydande möjligheter att öka försäljningen av Commvaults lösningar och tjänster.

Partners står i centrum för Commvaults nya strategi för marknadsbearbetning. Det lägger en ännu starkare grund för gemensamma framgångar för Commvault och företagets globala partnernätverk.

Viktiga nyheter och förbättringar i Partner Advantage-programmet:

Partner Success Desk – en helt ny service till partners över hela världen, där de dygnet runt kan få hjälp med exempelvis svar till upphandlingsfrågor och alla slags tekniska frågor under hela försäljningsprocessen. Partner Success Desk ger partners enklare och snabbare tillgång till support och resurser från Commvault.

Förbättrat Partner Demand Center, som ger partners möjlighet att strömma innehåll direkt till sina webbplatser och plattformar i sociala medier. Dessutom ger den möjlighet att komma i kontakt med Commvaults team för att få hjälp med att aktivera och genomföra marknadskampanjer.

Ny och förenklad produktpaketering och prissättning, samt stora förbättringar i ordersystemet Commvault Quote Center

Ny Partner Portal med nya verktyg, innehåll och resurser med fokus på optimal partnerupplevelse och framgångsrikt samarbete. Portalen gör det ännu enklare för partners att få tillgång till de senaste verktygen för säljstöd och marknadsföringsresurser för att utöka och skala upp sin Commvault-affärer.

Business Development Funds, finansieringsstöd tillgängligt för partners som marknadsför och säljer Commvaults lösningar. En förstärkt företagsledning för att driva en strategisk omfokusering av Commvaults partnersamarbete, bland annat med nya globala chefer för partnersamarbeten och kanaler.

Commvault presenterar också en ny förenklad produktportfölj och licensalternativ som gör det enklare än någonsin att sälja Commvault-lösningar. 20 olika produkter har ersatts av fyra, med lägre listpriser för att möjliggöra fler affärer som inte kräver Commvaults godkännande. Den förenklade paketeringen och prissättningen underlättar lagerhanteringen och snabbar upp försäljningen av Commvault-lösningar.

– Förbättringarna av vårt Partner Advantage-program betyder att våra partners snabbare kan nå ut till kunderna med Commvaults lösningar för datahantering. Partnerprogrammets förenklade struktur, tillsammans med ändrad paketering och prissättning av våra lösningar är förbättringar som visar att vi svarar upp mot våra partners ändrade behov på en alltmer digital och molnorienterad marknad, säger Owen Taraniuk, global chef för partnersamarbeten och marknadsutveckling på Commvault.

De nya förbättringarna, verktygen och resurserna finns omgående tillgängliga för partners, som en del av Commvaults Partner Advantage-program.