Consid får ramavtal med Kammarkollegiet

Consid har tecknat ramavtal med Kammarkollegiet som omfattar Region Södra och fem olika anbudsområden,Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Gotland, Blekinge, Skåne, Halland och Västra Götaland. Initialt löper avtalet över 18 månader, med chans till totalt 30 månaders förlängning, och omsättningen uppskattas till totalt 250 miljoner kronor för hela ramavtalsperioden.

– Det är oerhört roligt att vi ingått avtal med Kammarkollegiet, vilka vi tidigare haft ett spännande och givande samarbete med. Då ramavtalet med Kammarkollegiet innefattar avrop från myndigheter under regeringen, myndigheter under riksdagen samt offentligt styrda organ, ser vi möjlighet att kunna leverera kompetens och resurser inom bredden av stora delar av vårt erbjudande och flera affärsområden. Region Södra är en region vi ser stor potential i och har satsat mycket på senaste tiden, med bland annat två nyöppnade kontor i Blekinge, vilket gör detta samarbete extra roligt,,säger Peter Hellgren, vd på Consid.

Consid ingick avtal inom fem områden:  användbarhet och tillgänglighet, verksamhetsutveckling och krav, systemutveckling och systemförvaltning, test och testledning samt ledning och styrning.