Consid värvar digital affärsutvecklare

Consid värvar Claes Friberg som digital affärsutvecklare. Friberg kommer senast från QBank DAM, där han varit partneransvarig.
– För Consid innebär detta att vi stärker upp vårt erbjudande ytterligare och att vi nu kommer bli alltmer kraftfulla i den digitala transformationen hos kund, säger Peter Hellgren, vd på Consid.

IT-konsultbolaget Consid har växt kraftigt under året då man bland annat öppnat ytterligare två kontor och anställt drygt 260 nya medarbetare. Nu breddas erbjudandet med ny kompetens i form av Claes Friberg. Friberg kommer in som digital affärsutvecklare på Consid, där han i sin roll kommer att bistå kollegor och kunder med spetskompetens inom främst Digital Asset Management (DAM), effektiva lösningar för att lagra, organisera, hitta, hämta och dela digitalt innehåll.

– Det ska bli väldigt roligt att sätta igång arbetet tillsammans med Claes för att kunna erbjuda våra kunder spetskompetens inom DAM, vilket kompletterar vårt övriga erbjudande väl, säger Peter Hellgren.

Claes Friberg poängterar potentialen och affärsnyttan med DAM:

– DAM har traditionellt bistått många stora spelare på den svenska marknaden när det kommer till den digitala omställningen, vilket även kommer vara fallet framgent. Vad vi däremot ser allt tydligare är att även mindre och yngre bolag som exempelvis är väldigt fokuserade på sociala media väljer att utnyttja DAM. Detta då ett DAM-verktyg inte bara är behjälpligt för aktörer med exempelvis en tung webb som behöver stöd, utan även för de aktörer som har hög trafik i en kanal. Det är idag viktigt för bolag, i alla storlekar och sektorer, att skapa ordning och reda digitalt för att till fullo dra nytta av sina digitala investeringar, säger Claes Friberg.