Dell, HP och Lenovo klarar TCO:s hårdare krav

Datorer från Dell, HP och Lenovo klarar den nya tuffare kraven i nya TCO Certified, generation 8. Generation 8 lanserades i december 2018. De nya och uppdaterade kraven driver på ansvar och transparens i leverantörskedjan. De ställer krav på att IT-produkter ska vara slitstarka och gå att uppgradera, reparera och återvinna — något som möjliggör den cirkulära ekonomin. Certifieringen hjälper också upphandlande organisationer att bidra till nationella och globala hållbarhetsmål.

– Det här är vårt största steg någonsin mot en hållbar livscykel för IT-produkter. Kraven i generation 8 är omfattande och pådrivande och de varumärken vars produkter nu klarar kraven visar att de menar allvar med sina hållbarhetsambitioner, säger Sören Enholm som är vd på TCO Development, organisationen bakom TCO Certified.

Många av hållbarhetsutmaningarna i IT-industrin kopplas till att produkterna används under en relativt kort tid, och att de inte tas om hand på ett säkert sätt när de kasseras. Men genom att ställa hållbarhetskrav i upphandlingar kan organisationer driva på utvecklingen av mer cirkulära lösningar.

– Som inköpare gör du skillnad. Dina krav har en direkt effekt på hur industrin agerar och driver på utvecklingen av mer hållbara produkter på marknaden, säger Sören Enholm.

Han menar att det är enklare och mer effektivt att använda en färdigpaketerad hållbarhetscertifiering än att ta fram egna krav.

– I TCO Certified ingår uppdaterade och pådrivande krav som täcker IT-produkternas livscykel, och oberoende verifiering av att kraven faktiskt uppfylls. Det sparar både tid och resurser hos den upphandlande organisationen. Dessutom sker positiv förändring snabbare när många organisationer ställer samma krav. En certifiering ger inköpsorganisationer världen över en stark, gemensam röst som IT-industrin lyssnar till, säger Sören Enholm.