Dialect får mera pengar

Sedan försommaren 2017 har Dialect drivit ett omfattande förändringsarbete. Fokus har varit att utveckla och stärka lönsamheten inom Dialects företagscenter och samtidigt omstrukturera och avveckla den tidigare telesäljverksamheten.

Efter ett finansiellt svagt 2017 visar företagscenterverksamheten nu en god lönsamhet och bolaget uppger sig vara redo att fortsätta satsningen mot att bli den ledande partnern för IT och telefoni för små och medelstora företag.

– Även om telefonin är vår kärnaffär är det inom IT-benet som vi ser vår största tillväxt framöver. Genom vår samlade kompetens och unika närhet till våra kunder har vi ett mycket starkt erbjudande, säger Dialects VD Bodil Prising.

Huvudägaren, det tyska riskkapitalbolaget Perusa, har nyligen beslutat att stärka Dialects kapital med totalt 160 MSEK, varav en mindre del som kontant aktieägartillskott.

– Vi ser det som ett bevis på att man fortsatt tror på verksamheten och den fastlagda strategin att utveckla och bredda kunderbjudandet, säger Bodil Prising.