Dialects VD lämnar

Bodil Prising  lämnar positionen som VD för Dialect för att ge plats åt en mer långsiktig lösning när bolaget utvecklas och breddar sin verksamhet.

– För mig har det varit en väldigt intensiv men också intressant period, och jag är väldigt tacksam för att få ha arbetat med ett så bra team och stark organisation. Tillsammans har vi skapat en bas från vilken bolaget kan växa vidare och utvecklas och vi har sått viktiga frön för att kunna ta nästa steg. Jag känner att det här är rätt tidpunkt att ta ett steg åt sidan och låta någon annan komma in med ny energi för att utveckla bolaget, säger Bodil Prising.

Florian Schock, styrelseordförande i Dialect kommenterar:

– Bodil Prising och övriga medarbetare har gjort ett fantastiskt jobb och har framgångsrikt omstrukturerat Dialects företagscenter till en lönsam kärnverksamhet. I många avseenden har Bodil varit ansvarig för att rädda bolaget genom en omvandling – som givetvis inte var planen när hon ursprungligen kom till Dialect. Vi tycker förstås att det är jättetråkigt att Bodil har fattat det här beslutet men är samtidigt glada att hon kommer att vara tillgänglig i Dialects Advisory Board.

Bodil kommer att finnas kvar under hösten för att säkerställa överlämningen till en ny ledning. Processen att rekrytera en ny VD har redan inletts.