Digitala läromedel gratis terminen ut

Lärare, elever och skolledare ska nu snabbt få en överblick över de digitala läromedel och digitala verktyg som leverantörerna erbjuder skolorna kostnadsfritt under covid-19. En nationell portal som samlar allt stöd och  resurser från edtech-sektorn som nu ställs till förfogande utan kostnad. Portalen Skola online (covid-19) uppdateras dagligen och innehåller idag över 50 leverantörer som tagit fram stöd till skolorna.

Där ingår:

• Kostnadsfria digitala läromedel terminen ut

• Lärarstöd för undervisning online

• Utökad beredskap för användning online

Leverantörerna: Stort behov av stöd för onlineundervisning och tillgång till digitala läromedel

– Leverantörerna har direktkontakt med sina kunder och de behov de har. Vi har under helgen kartlagt läget om behoven och beredskapen ute i skolorna och vad som görs att hjälpa skolorna. Aktiviteten hos kommuner, huvudmän och skolor är hög för att möjliggöra en omställning av undervisningen. På sina håll behövs stora insatser. Det absolut största behovet är just lärarstöd för hur man bäst bedriver distans- eller fjärrundervisning och att få digitala läromedel och pedagogiskt material på plats. Vi vet ju sedan tidigare att endast 15% av läromedelsmarknaden är digital, så vi behöver snabbt ge tillgång i stor skala, säger Jannie Jeppesen, vd på Swedish Edtech Industry

Flera  leverantörer arbetar nu i skift för att får upp alla resurser, under helgen har exempelvis läromedelsdistributören Skolon arbetat i skift och installerat användarkonton till närmare 90 nya kommuner för att de skall få tillgång till alla de kostnadsfria digitala läromedel som förlagen erbjuder nu.