Digitalent öppnar i Malmö

Stockholmsbaserade it-konsultbolaget Digitalent startar ett nytt kontor i Malmö. Utöver att tillhandahålla erfarna it-konsulter inom digital utveckling sätter Digitalent samman team bestående av seniora konsulter tillsammans med nyexaminerade konsulter från systerbolaget Academic Work. Målet är att säkra hög teknisk leverans och samtidigt utveckla de juniora konsulterna som efter projektet är överrekryteringsbara. På så sätt säkrar Digitalent sina kunders behov av både långsiktig kompetensförsörjning och direkta behov av spetskompetens inom agil systemutveckling.
I dag har Digitalent över 55 anställda med kunder som Spotify, King, Epidemic Sound och SOS Alarm. Nu siktar bolaget på att bli minst 50 medarbetare även i Öresundsregionen. Regionchefen Nils-Gustav Persson, som tidigare bland annat har byggt upp Stratsys Malmökontor, är redan på plats med fullt fokus på rekrytering.
– Malmö och Öresundsregionen växer på alla håll, inte minst finns här en snabbt växande techmarknad med en mix av både etablerade företag och startups. Efterfrågan på it-kompetens är rekordhög men för att ett digitaliseringsprojekt ska bli framgångsrikt behövs inte bara hög teknisk kompetens, utan även ingredienser som mod och rätt teamkultur. Dessa delar är centrala i vår affärsmodell vilket gör att jag spår en snabb tillväxt för Digitalent även i Öresundsregionen, säger Nils-Gustav Persson.