Digitaliseringskonsult till Ekan Management

Karin Rydén har anställts på affärsområde Offentlig Verksamhet på Ekan Management som managementkonsult med fokus på digitalisering, projektledning av IT/verksamhetsutvecklingsprojekt samt organisations- och processutveckling. Hon har mångårig erfarenhet av projektledning och har lett både strategiska projekt och verksamhetsutveckling. Karin kommer senast från Västra Götalandsregionen där hon arbetat som objektledare för cirka 200 IT-system. Hon har även kompetens från sin roll som Medicinteknisk ingenjör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset där hon både tagit fram hållbarhetstekniska strategier samt ansvarat för samordning av serviceavtal och arbetat med kravställning av serviceavtal vid upphandling.