DistIT fortsätter kapa tjänster

Under andra kvartalet har man gjort en större genomgång av DistIT-bolagens affärsstruktur och organisation för att ytterliga realisera identifierade marknads- och kostnadssynergier.

DistIT AB har i samband med detta arbetet kostnadsfört 16,5 MSEK i omstruktureringskostnader i samband med kvartalbokslutet sista juni. Av detta kommer 0,9 MSEK från Q1 och 15,6 MSEK från Q2.

Den förväntade årliga besparingen för dessa omstruktureringar uppgår till 34,4 MSEK när de fullt genomförda, vilket utgör en ytterligare besparing om 24,4 MSEK jämfört med de 10,0 MSEK som presenterades i april. En majoritet, dvs motsvarande 29,8 MSEK besparing på årsbasis kommer att vara implementerade vid årets utgång, av resterande 4,6 MSEK realiseras 2,9 MSEK under Q1 2020 och 1,7 MSEK under Q2 2020

Totalt berörs 14 personer av omstruktureringen utöver de 13 som bolaget meddelade efter kvartal 1 2019, dvs. totalt 27 personer fått gå, varav fyra konsulttjänster.