DistIT säljer av fastigheter

DistIT, som är moderbolag till Swedeltaco och Aurora, har beslutat att sälja av sina fastigheter. Redan i höstas tecknades ett hyresavtal med Postnord för de lokaler som Swedeltaco tidigare ägt och suttit i. Swedeltaco har nyligen flyttat till nya lokaler i Älvsjö i södra Stockholm.
Försäljningen av fastigheterna väntas ge DisIT drygt 100 miljoner kronor före amorteringar.
Under 2018 ökade DistIT omsättningen med 28 procent till 2 272,1 MSEK (1 780,6) och rörelseresultat efter avskrivningar ökade med 22 procent till 72,2 MSEK (59,1).