Dustin får norsk stororder

Dustin får levererar molnbaserade tjänster i form av back-up, och lagring till det norska public service bolaget NRK.

Tjänsterna levereras av Dustins helägda bolag Purity IT som Dustin tog över våren 2017. Avtalet löper över tre år med möjlighet till förlängning i ytterligare totalt två år och omfattar 20 av NRKs datacenter i Norge.

– Det är en milstolpe för Dustin att teckna ett tjänsteavtal av den här omfattningen och med en aktör som ställer väldigt höga krav på smarta tekniska lösningar med hög säkerhet. Det visar hur vi hela tiden utvecklar vårt erbjudande och potentialen i mer avancerade tjänster och lösningar, säger Thomas Ekman, VD och koncernchef Dustin.