Dustin tar över DAV Partner

Dustin satsar på att bli starkare inom audio/videolösningar och konferenssystem och har tecknat avtal om att köpa DAV Partner AB som är specialiserade på audio/videolösningar med fokus på offentlig sektor.
Köpet är en komplettering till JML System som Dustin köpte hösten 2017. DAV Partner AB har sitt huvudkontor i Göteborg.
– Behovet av kvalitativa audio/videolösningar ökar och med DAV Partner stärker vi vår position inom ett område som växer. Kombinationen av DAV Partner och JML System gör att vi kan leverera smarta möteslösningar till alla våra kundgrupper, säger Andreas Boo ansvarig för tjänster och lösningar på Dustin i Sverige.
DAV Partner AB grundades 2001 och omsatte under räkenskapsåret 2017 cirka 74 MSEK. Bolaget har 11 medarbetare och förvärvas från Scandinavian Photo AB. Förvärvet bedöms ha en marginell påverkan på Dustins vinst per aktie under innevarande räkenskapsår. Bolaget beräknas konsolideras i Dustin under maj 2018 och kommer att verka under eget namn tillsvidare. Avtalet är villkorat av att vissa förutsättningar uppfylls.