Egna appar Huaweis lösning mot Trumps förbud

Huawei fortsätter att driva och intensifiera satsningen på att utveckla sitt AppGallery. Arbetet pågår över hela världen och i Sverige finns redan nu ett flertal lokala appar tillgängliga. Och inom kort även BankID som gör det möjligt för ännu fler appar att vara med.

Under hösten har Huawei arbetat intensivt med att marknadsföra och driva sitt omfattande utvecklarprogram över hela världen. I Norden har Huawei redan 20 personer som arbetar med lokala partnerskap och utveckling av apperbjudandet på de nordiska marknaderna. Ambitionen är att dubblera antalet personer under första kvartalet 2020. Arbetet börjar nu också ge resultat. I Sverige visar företag och organisationer stort intresse av att finnas med i Huaweis AppGallery. Ett viktigt skäl är att Huawei har en stor installerad bas i Sverige och att landet fortsatt är en fokusmarknad.

Ett flertal svenska appar finns redan nu tillgängliga i AppGallery och fler är på väg att publiceras. BankID är en av dem vilket gör det möjligt för fler appar att vara med. BankID är en elektronisk ID-handling som är jämförbar med pass, körkort och andra fysiska legitimations-handlingar och en viktig förutsättning för många andra företag, organisationer och myndigheter som vill ha med sin app i galleriet.

– För oss är det viktigt att BankID finns på de mobiltelefoner som användarna vill ha och att merparten av Sveriges befolkning kan nyttja BankID. Vi har en viktig position i samhället i att möjliggöra elektronisk identifiering för en trygg och säker användning av tjänster och betalningar. Vårt uppdrag är att tillhandahålla en säker och tillgänglig e-legitimation. Det är användarna som väljer vilka mobila enheter de vill använda och BankID stöttar de marknads-ledande teknikplattformarna på den svenska marknaden. För de i Sverige som hämtar sina appar via Huawei AppGallery är det viktigt att vår app även finns där, säger Mats Appelgren, Marknad & Affär på BankID.

Huaweis AppGallery har funnits med i Huaweis mobiltelefoner en längre tid och har i dagsläget cirka 570 miljoner användare globalt. Satsningen i Europa påbörjades redan för flera år sen men accelererades i juli förra året. Utbudet av appar utvecklas kontinuerligt och i dagsläget har Huawei över 3000 utvecklare som endast arbetar med att koda appar för publicering i AppGallery.

– Vår ambition med AppGallery är att erbjuda en premiumlösning för såväl konsumenter som utvecklare och företag. Man ska kunna hitta både internationella och lokala appar men också mötas av en upplevelse där man hittar allt på ett enkelt och överskådligt sätt. Vi har en unik position med innovativa produkter och teknisk kompetens inom t ex 5G och AI som ger oss många fördelar i utvecklandet av vårt ekosystem, säger Jacky Zhao, Nordisk CEO på Huawei Consumer Group.