Electra samarbetar med Doro för skydd av seniorer

Electra och Doro ska tillsammans arbetar med trygghetstjänsten Response by Doro. Tjänsten kommer att lanseras i utvalda AudioVideo-butiker runt om i Sverige. AudioVideo är ett av flera varumärken som ingår i Electra Sweden ABs handelsverksamhet. Response by Doro är ett abonnemang som ger ökad trygghet för såväl seniorer som deras nära och kära då den kopplar användaren till Doros larmcentral ifall en olycka skulle inträffa eller om de anhöriga inte svarar. Tjänsten har säljstart den 1 november

Andelen seniorer ökar i Sverige vilket ställer nya krav på samhällets äldreomsorg och resurshållning. En rapport från Doro* visar att 84 procent av seniorerna vill kunna bo kvar hemma så länge som möjligt, även om det finns viss oro för att inte kunna ta hand om sig själv, och för inbrott och olyckor. Doro lanserar den nya trygghetstjänsten Response by Doro för ett urval smarta och enkla mobiltelefoner från Doro.

– Response by Doro är en fantastisk tjänst som vi vet att många av våra kunder efterfrågar. Den kompletterar vårt erbjudande av smarta lösningar till hemmet så att vi även når den seniora målgruppen och deras anhöriga, säger Christer Palmgren, kedjechef AudioVideo.

– Vi drivs av en stark övertygelse att tekniska lösningar inte bara ökar tryggheten i äldres hem utan också bidrar till ett bättre och mer självständigt liv. En övertygelse som vi delar med Electra och AudioVideo som precis som vi arbetar mycket med tjänsteutveckling för våra respektive kunder. Därför är vi mycket stolta och glada över samarbetet vilket innebär att vi nu med hjälp av kunnig säljpersonal kommer att nå ut till ett brett nätverk av kunder runt om i Sverige med Response by Doro, säger Robert Puskaric, VD och koncernchef, Doro AB.