Elgiganten redovisar starkt år

Elgiganten ökad omsättningen med 7,2 procent till 12,7 miljarder kronor, samtidigt ökade bolagets resultat till  210 miljoner kronor. En femprocentig ökning mot i fjol.

– Vi har ett fantastiskt år bakom oss, där vi återigen redovisar en stabil tillväxt. Vi har haft en kontinuitet i vårt kundfokus under många år och det börjar ge tydliga resultat i form av ett stärkt varumärke och ökad kundnöjdhet. Vi vill vara kundernas självklara val när de ska handla vitvaror och hemelektronik, därför krävs det fortsatt fokus på kunden och kunderbjudandet. Det är viktigt att vi fortsätter utvecklas för att kunna erbjuda bästa möjliga köpupplevelse, behovsanpassade tjänster och utmärkt service, säger Niclas Eriksson, VD på Elgiganten.

Det starka resultatet beror framförallt på nöjdare kunder och fler besökare, både till butik och hemsida. Detta är också faktorer som positivt påverkat försäljning inom samtliga produktområden. Kök, Företagsförsäljning (B2B) och Gaming är tillväxtområden som utmärker sig genom att redovisa en kraftigt ökad tillväxt, trots starka siffror från fjolåret att jämföra sig mot. För verksamhetsåret 2018–2019 når Elgiganten en total volym på drygt 12,7 miljarder kronor, vilket motsvarar en tillväxt med 7,2 procent mot föregående verksamhetsår. Elgigantens tillväxt är större än hela den svenska hemelektronikmarknaden enligt Statistiska Centralbyråns detaljhandelsindex. Samtidigt redovisar Elgiganten en ökad lönsamhet och resultatförbättring på 5 procent till 210 miljoner kronor.

Under verksamhetsåret 2018–2019 öppnades 10 nya butiker. I dagsläget har Elgiganten 172 butiker runt om i landet, och ännu fler butiker kommer att öppna under 2019. Även om e-handeln växer rejält hos Elgiganten så sker det inte på bekostnad av försäljningen i de fysiska varuhusen. Tvärt om, det finns ett tydligt samband mellan de digitala satsningarna och den analoga försäljningen, där en stark e-handel ger en stark försäljning i varuhusen. Under året har Elgiganten ökat antalet besök i samtliga kanaler och samtidigt har antalet produkter fördubblats jämfört med ifjol. Elgiganten erbjuder nu fler än 40 000 olika produkter.

– Att antalet besök i butik och på hemsidan har ökat rejält visar att både närhet och lättillgänglighet är viktigt för kunderna. Men i kärnan av Elgiganten finns alla våra fantastiska medarbetare som är den största framgångsfaktorn för vår utveckling. Under året har vi ökat våra investeringar i medarbetaren, att medarbetarengagemanget är rekordhögt är därför något som vi är mycket glada och stolta över, säger Niclas Eriksson.