Enaco säkrar KB:s data

Enaco har fått uppdraget att säkra driften av Kungliga Bibliotekets nya datahall, en order värd 5,4 MSEK. Kungliga Biblioteket är Sveriges nationalbibliotek, en myndighet som ansvarar för att bevara böcker, tidningar, film, musik, reklam, datorspel och annan media för eftervärlden.

Allt som trycks och allt som sänds i svensk TV och radio samlas in. I arkiven finns tidskrifter och dagstidningar från 1600-talet och framåt liksom radio- och TV-program och artiklar och avhandlingar från svenska universitet, högskolor och myndigheter.

Bland de mer kända databaserna finns Libris som katalogiserar sex miljoner titlar på Sveriges alla bibliotek och Filmarkivforskning. I databasen Kulturarw3 bevarar Kungliga Biblioteket svenska websidor från mitten av 1990-talet och framåt.

Datahallen i Stockholm byggs med hög skyddsklassning för att ge maximal säkerhet till känsliga, historiska data. Kungliga Biblioteket valde en design som ger en flexibel, säker och energieffektiv anläggning med drift och underhåll i fokus.

Ordern omfattar design och byggnation med avbrottsfri kraft, kylsystem och brandsläcksystem samt ett omfattande service- och underhållsavtal med felavhjälpning inom två timmar.

– ENACO har sedan många år ett obrutet förtroende att leverera datacenter till statliga myndigheter. Att vår expertis inom avbrottsfri drift och säkerhet garanterar samhällets viktigaste funktioner är något vi är mycket stolta över, säger Thomas Lundin, VD och CEO.