Festen över för sällanköp i köpcentrum

Sällanköpsvaruhandeln har varit motorn som bidragit till kontinuerlig tillväxt och banat väg för många nya köpcentrumetableringar. För första gången uppvisar köpcentrumbranschen nu negativa tillväxttal för sällanköpsvaruhandeln.
När dagligvaror, restaurang och kommersiell service adderas är den totala tillväxten trots det positiv. Även handelsområden uppvisar fortsatt tillväxt, men trots detta minskar intresset för att bygga ny handelsyta.

HUI Research har i samarbete med Datscha och Nordic Council of Shopping Centers (NCSC) färdigställt en uppdaterad kartläggning avseende Sveriges köpcentrum och handelsområden, kallad SSCD (Swedish Shopping Centre Directory).

Detaljhandelsåret 2017 kännetecknades av en avgörande förändring. Nämligen att e-handeln tog en synnerligen stor andel av tillväxten inom sällanköpsvaruhandeln. För sällanköpsvaruhandeln i köpcentrum innebar detta en negativ tillväxt och att en tre decennier lång tillväxtsvit var till ända.

Den totala tillväxten uppgick dock till knappt 1 procent, vilket var helt i linje med HUI Researchs prognos. Starkt bidragande orsaker till den svagare utvecklingen i köpcentrum är digitalisering, ökad konkurrens och ett förändrat konsumentbeteende.

Datscha har i samband med uppdateringen av köpcentrumdatabasen SSCD även tagit fram statistik över transaktionsvolymer för handelsfastigheter på den svenska fastighetsmarknaden 2018. Både Datschas och SSCDs statistik visar att intresset för handelsfastigheter viker.

Handelssegmentets transaktionsvolym för 2018 ligger på elva miljarder kronor jämfört med samma period för förra året. Det är en nedgång med hela 41,5 procent. Just nu är det framförallt gallerior och handelsfastigheter med citylägen som är heta på transaktionsmarknaden.