Svenskarna köper allt ofta begagnat. Allt från datorer och mobiler till kläder säljer bättre på andrahandsmarknaden.

Det pågår en förändring i synen på konsumtion i Sverige. 92,5 % av svenskarna anser att vi medborgare konsumerar för mycket – bara fem procent håller inte med om det. Hela 70procent menar att de helt eller delvis köper färre saker rent generellt idag jämfört med för fem år sedan.

57 procent uppger dessutom att de oftare handlar prylar i andra hand än för fem år sedan. Begagnattrenden är starkare bland kvinnor där 62 procent handlar mer begagnat jämfört med 51 procent för männen. De yngre utmärker sig särskilt. 69 procent av 18-25-åringarna köper oftare i second hand medan motsvarande siffra för 56-65-åringar hamnar på 47 procent

Det visar undersökningen Hållbara Sverige som baseras på en webbenkät till 1 000 yrkesverksamma svenskar i åldern 18-65 år genom ett slumpmässigt urval. Studien genomfördes av undersökningsföretaget Cint på uppdrag av Inrego.