För dålig kunskap om hot mot IoT

86 procent av IT- och säkerhetsansvariga världen över upplever att deras organisation har för lite kunskap om IoT-hot. Samtidigt ökar cyberhoten mot IoT-enheter lavinartat, vilket innebär en stor risk för många företag. Det visar en rapport från Trend Micro som släpptes i dag.

I undersökningen, där 1150 IT- och säkerhetsansvariga världen över deltagit, uppger enbart 14 procent att deras organisation har fullduglig kunskap om rådande IoT-hot. 37 procent uppger dessutom att de inte alltid har kapacitet att definiera sina säkerhetsbehov innan de implementerar nya IoT-lösningar.

Uppkopplade enheter som används på kontor uppges vara de vanligaste förekommande föremålen för angrepp, följt av uppkopplade enheter inom tillverkningsindustrin och leveranskedjan. 59 procent av företagen uppger att de enbart har möjlighet att prioritera ett par nyckelaspekter i säkerhetsarbetet, såsom sökande efter avvikande beteende och hantering av sårbarheter.

Bilden som målas upp i undersökningen visar på stora sårbarheter hos företagen. Genom att attackera de uppkopplade enheterna kan en angripare få tillgång till det övriga företagsnätverket – och kan på detta sätt genomföra än mer omfattande attacker.

För att etablera ett säkert nätverk rekommenderar Trend Micro att företagen implementerar ett starkt nätverksskydd för samtliga uppkopplade enheter. Trend Micro tillhandahåller dessutom säkerhetslösningar som är specifikt utformade för olika typer IoT-enheter, vilka utgör ett optimalt komplement för ytterligare skydd.

I undersökningen, där 1150 IT- och säkerhetsansvariga världen över deltagit, uppger enbart 14 procent att deras organisation har fullduglig kunskap om rådande IoT-hot. 37 procent uppger dessutom att de inte alltid har kapacitet att definiera sina säkerhetsbehov innan de implementerar nya IoT-lösningar.

Uppkopplade enheter som används på kontor uppges vara de vanligaste förekommande föremålen för angrepp, följt av uppkopplade enheter inom tillverkningsindustrin och leveranskedjan. 59 procent av företagen uppger att de enbart har möjlighet att prioritera ett par nyckelaspekter i säkerhetsarbetet, såsom sökande efter avvikande beteende och hantering av sårbarheter.

Bilden som målas upp i undersökningen visar på stora sårbarheter hos företagen. Genom att attackera de uppkopplade enheterna kan en angripare få tillgång till det övriga företagsnätverket – och kan på detta sätt genomföra än mer omfattande attacker.

För att etablera ett säkert nätverk rekommenderar Trend Micro att företagen implementerar ett starkt nätverksskydd för samtliga uppkopplade enheter. Trend Micro tillhandahåller dessutom säkerhetslösningar som är specifikt utformade för olika typer IoT-enheter, vilka utgör ett optimalt komplement för ytterligare skydd.