Förbättrat resultat för Netonnet

NetOnNets försäljning ökade 7,5 procent  under 2018 och vinsten hamnade på 45,6 Mkr (9,0)

− Vår stärkta tillväxt tillskriver vi våra satsningar på digitala lösningar, ökad satsning inom B2B samt flera initiativ som förenklar kundupplevelsen i samtliga kanaler. Vi har även fortsatt haft fokus på att få ut maximal effekt av tidigare omorganisation och systembyten genom att effektivisera processer, pressa kostnader och priser. Genom starka samarbeten har vi fortsatt att förenkla för våra kunder bland annat genom nya leveranssätt och betalningslösningar. Vidare har sortimentet utökats med såväl fler varumärken som fler prisvärda tillbehör, säger VD Susanne Holmström i en kommentar.

Hon fortsätter:

− Vi tog marknadsandelar 2018 och vi stärkte vår lönsamhet. Med vår starka plattform att stå på ser jag ser stora möjligheter till fortsatt tillväxt. Tillsammans med kunder, partners och våra medarbetare kan vi fortsätta att växa och förnya oss samt utmana branschen. Under 2019 skruvar vi upp utvecklingstakten ännu mer och kommer erbjuda våra kunder nya och ännu enklare sätt att handla hemelektronik.

NetOnNet-koncernens nettoomsättning uppgick till 5 283 Mkr (4 915), en ökning med 7,5 procent jämfört med 2017.

Rensat för försäljning till koncernföretag var tillväxten för 2018 11,3 procent, varav jämförbar tillväxt uppgick till 8,8 procent.

Rörelseresultatet uppgick till 45,6 Mkr (9,0) och rörelsemarginalen uppgick till 0,9 procent (0,2). Resultatförbättringen beror på en kombination av tillväxt och kostnadseffektivitet.