Fortsatt optimism bland IT- och telekomföretagare

Sex av tio småföretagare i IT och telekombranschen tror att deras försäljning kommer öka under det kommande halvåret. Det innebär visserligen en minskning i framtidstro jämfört med i höstas, men ändå en tredje plats på listan över mest optimistiska branscher. Det visar Vismas Affärsbarometer som bygger på en ny undersökning bland totalt 824 små och medelstora företag över hela landet.

Sveriges mest optimistiska småföretagare är verksamma inom handel. Där tror hela 61 procent på ökad försäljning. IT och telekombranschens framtidstro minskar sedan undersökning i höstas, men ligger ändå över genomsnittet. Betydligt mer pessimistiskt är det inom branscherna vård och omsorg samt skola och utbildning som återfinns på listans två bottenplaceringar.

Sammantaget räknar över hälften av landets småföretagare, 51 procent, med ökad försäljning under de kommande sex månaderna. Det innebär att framtidstron är ännu starkare än i höstas, och att den positiva trenden bland småföretagarna fortsätter.

– De mindre företagen skapar de flesta jobben i Sverige och står för hälften av näringslivets omsättning. Den ihållande optimismen ger goda förutsättningar för såväl ökade intäkter som ökad sysselsättning. Förhoppningsvis även inom IT och telekombranschen, säger Henrik Salwén, vd för Visma Advantage.