Förundersökningen mot Lars Save läggs ned

I dag fick Empir Group AB besked om att förundersökningen mot bolagets VD Lars Save gällande insiderbrott har lagts ned. Lars Save delgavs misstanke i november 2017 gällande grovt insiderbrott kopplat till aktieaffärer i Amnode AB, listat på Spotlight.

– Självklart har det inte varit roligt att vara föremål för en sådan här process. Nu är jag glad men inte förvånad över att jag är friad från misstanke om insiderbrott och att utredningen har lagts ned, säger Lars Save.

Även Margareta Strandbacke, styrelseordförande i Empir, välkomnar att åtalet läggs ned och säger:

– Vi är givetvis glada över detta besked. Vi i styrelsen har haft fullt förtroende för Lars hela tiden och jag ser fram emot att fortsätta arbeta med honom och utveckla Empir vidare.