Fujitsu: robotiserad processautomation till fast pris

Fujitsu gör det möjligt att dra nytta av möjligheterna med robotiserad processautomation (RPA) på vad man hävdar, ett enklare och mer kostnadseffektivt sätt. Den nya tjänsten gör det möjligt att köpa RPA som tjänst till ett fast pris, utan krav på att investera i infrastruktur, mjukvara och utbildning.

RPA är en högt prioriterad del av digital transformation, som gör det möjligt att automatisera processer och frigöra tid för människor att lägga på mer kvalificerade uppgifter. Att implementera den här typen av lösningar har länge betraktats som komplext och dyrt. Utvecklingen mot enklare och mer effektiv utveckling har dock gått fort, vilket Fujitsus nya erbjudande är ett kvitto på.

Fujitsus tekniker arbetar nära kunden för att kartlägga vilka monotona och tidskrävande processer som kan automatiserad. Informationen används sedan för att bygga ett realistiskt business case som kan presenteras för ledningen. Nästa steg är att genomföra pilotprojekt för att testa och validera konceptet. Det fasta priset omfattar provisionering, driftsättning, underhåll och optimering.

– Nästan alla verksamheter har automatisering på agendan, men många lyckas inte uppnå den fulla potentialen med RPA, vilket skapar oro. Den oron förvärras av att många verksamheter har motsägelsefulla mål – att uppnå kortsiktiga besparingar samtidigt som man på längre sikt vill öka kundnöjdheten, flexibiliteten och effektiviteten. Tillsammans med Fujitsu kan man hantera båda utmaningarna, säger Bjarne Rasmussen, chef för Fujitsus RPA Center of Excellence, som är beläget i Köpenhamn.