FundedByMe in på börsen

Idag har FundedByMe gått in på börsen. Bolagets A aktier (FBM MTF A) och B aktier (FBM MTF B) handlas från i dag på NGM Nordi. Med noteringen hoppas FundedByMe inspirera andra bolag att göra en liknande resa – att gå från idé till ett noterat bolag.

Grundarna Arno Smit och Daniel Daboczy har byggt upp en marknad inom kapitalanskaffning med fler än 30 anställda, verksamma i sju länder.

– Nu har vi noterat bolagets aktier, och ser fram emot de möjligheter och utmaningar detta medför. Vi ser fram emot med förväntan kring hur marknaden värderar vårt bolag samt tar emot noteringen. För oss internt är detta en vanlig dag med ‘business as usual’. Vi ser på noteringen som ett viktigt steg, men tror bestämt att detta bara är början, säger Daniel Daboczy, verkställande direktör FundedByMe Crowdfunding AB.

FundedByMe har en vision att sammanföra bolag med finansieringsmöjligheter världen över baserat på investeringsfilosofin, kraften från många. Att kunna erbjuda entreprenörer bättre metoder för kapitalanskaffning globalt, samt erbjuda investerare och folket nya investeringsmöjligheter.