Mia Åslander är ny vd för Gibon Sverige. I uppdraget ligger ett tydligt fokus på tillväxt för företagsgruppen med ett mål att femdubbla omsättningen till 1.5 miljarder kronor inom fem år. I det ingår både att bidra till tillväxt för nuvarande medlemmar och att attrahera fler företag till Gibongruppen.

Gibon hjälper små och medelstora företag runt om i landet att lyckas med sin digitala transformation. Gibon Sverige är det centrala bolaget som äger varumärket, kommunikationen, affärsplaner, leverantörsavtal med mera för Gibongruppens medlemsföretag.

– Det känns väldigt spännande att kliva in som vd för Gibon Sverige. Jag har varit med från starten i januari och är stolt över det vi åstadkommit så här långt med att skapa ett gemensamt varumärke och starkt marknadserbjudande. Nu ska vi ta nästa steg och växla upp våra operativa verksamheter och knyta till oss fler medlemmar, säger Mia Åslander.

Mia Åslander har arbetat med marknadskommunikation inom IT-branschen under hela sitt yrkesverksamma liv, senaste åren med fokus på digital marknadsföring. Innan Gibon var hon marknadschef på Koneo.

– Mia Åslander har som marknadschef i Gibongruppen lett en framgångsrik lansering av en ny företagsgrupp som endast har funnits i 9 månader. Vi har stort förtroende för hennes förmåga att axla rollen som vd i Gibon Sverige och fortsätta utveckla affären och Gibongruppen, säger Erik Asker, styrelseledamot Gibon Sverige.

Gibon erbjuder digitala lösningar till små och medelstora företag runt om i Sverige. Företagsmedlemmarna i gruppen besitter olika kompetensområden och affärsmodellen bygger på att nyttja de olika kompetenserna mellan kontoren.