Här är IT-företagen med de nöjdaste kunderna

Kundernas genomsnittliga nöjdhet med sina IT-leverantörer ökar något under 2018 jämfört med föregående år.  Det visar Radars årliga och nordens största rapport kring upplevd IT-leverantörskvalitet. Samtidigt visar analysen att gapet mellan de som upplevs prestera bäst och sämst ökar.

Kundernas genomsnittliga betyg för leverantörernas förmåga att bygga och upprätthålla den upplevda kvaliteten har ökat mot föregående år inom samtliga undersökta områden. Samtidigt innebär årets resultat en högre risk och ett ökat behov av kvalificerad sourcingkompetens då skillnaden mellan bästa och sämsta upplevda kvalitet är större.

Särskilt noterbart är att 11 nya leverantörer etablerat sig bland de totalt 20 som anses vara ledande på att skapa kundvärde. Detta visar på ökade möjligheter för nya aktörer att snabbt ta marknadsandelar genom att förstå och agera på den påverkan som industrialiseringen av IT har på affärsmodell och krav på kundcentricitet.

Här följer de fem företag i respektive kategori som placerade sig högst i årets undersökning

Infrastruktur & drift

1 Basefarm (ny)

2 Candidator (ny)

3 Dicom (3)

4 CloudPro (1)

5 GDM (5)

Användarnära IT

1 Advania (ny)

2 Tieto (2)

3 EVRY (ny)

4 Cygate (ny)

5 ATEA (3)

Verksamhetsnära IT

1 Softronic (5)

2 Advania (2)

3 EVRY (ny)

4 Consid (ny)

5 iCore (ny)

Konsulttjänster

1 Sogeti (4)

2 Softronic (ny)

3 Advania (ny)

4 EVRY (3)

5 Infotool (ny)

– Det är glädjande att de som upplevs bäst blir bättre men samtidigt oroande att skillnaden mellan bäst och sämst ökar. Riskerna för såväl leverantörssida som köparsida ökar. Vikten av köparnas kompetens i sourcingprocessen och leverantörernas förmåga till kundcentrisk förändring under den pågående industrialiseringen av IT-ekosystemet är påtaglig, säger hans Werner VD Radar.

Radars årliga rapport IT-leverantörskvalitet Sverige, omfattar leverantörsbedömningar avseende kundnöjdhet och upplevd kvalitet inom fyra områden – Infrastrukturtjänster, Outsourcing och drift, Resurskonsulter samt Verksamhetslösningar. Analysdata från fler än 900 svenska verksamheter är inhämtad under perioden september till november 2018 och har jämförelsedata tillbaka till 2012 då undersökningarna startade.