Huawei byter VD i Sverige

Huawei har utsett Mr Kenneth Fredriksen till Executive Vice President of CEE&Nordic European Region, med regionalt ansvar för den nordiska och baltiska marknaden.

Utnämningen baseras på företagets globala rotationsprincip och erkännande av Kenneth Fredriksens starka bidrag till den svenska marknaden. Tidigare i år informerades centrala kunder och partners om den förestående förändringen, varefter en process startade inom Huawei globalt för att finna en ny VD för Huawei i Sverige.

Kenneth Fredriksen kom till Huawei Technologies Ltd 2012. 2016 utsågs han till VD för Huawei Technologies Sweden AB som omfattar Huaweis verksamhet i Sverige och Island. Han är också del av Huawei Central East Europe and Nordics regionala ledningsgrupp vid regionen huvudkontor.

Innan han flyttade till Sverige innehade Kenneth uppdraget som Chief Operating Officer för Huawei’s Central East Europe & Nordic Regionals huvudkontor, som leder verksamheten i 26 länder med omkring 2 500 medarbetare. Där var han ansvarig för regionens försäljning, affärsutveckling, utveckling av kundrelationer och strategisk ledning inom Huaweis tre affärsområden (Carrier, Enterprise, Customer), samt med övergripande regionalt ansvar för enheten för IT business samt för ledning av verksamhet inom cyber security, informationssäkerhet, PR och Public Affairs.

Före det innehade Kenneth Fredriksen uppdrag inom Huawei som chef över de nordiska och baltiska länderna och som Vice President of CEE & Nordic Region med ansvar för ett av företagets prioriterade globala key accounts.

Kenneth Fredriksen har nära 20 års erfarenhet inom global telekomindustri och har före sin tid på Huawei innehaft flera chefs- och ledarbefattningar inom andra multinationella bolag, bland dem Siemens AG.

Huawei har utsett Mr David Liu till VD för Huawei Technologies Sweden AB.