IBM levererar Commvaults lösningar

Commvault och IBM har startat ett samarbete som innebär att IBM Business Resiliency Services kan leverera Commvaults programvara för datahantering som en del av sin egen tjänste- och lösnings­portfölj. Programvaran finns både som en lösning och som en komplett tjänst
Genom det nya samarbetet menar IBM Business Resiliency Services att man nu kan erbjuda en enhetlig, kraftfull plattform för backup, återställning, migrering och indexering till sina kunder och som omfattar allt data, oavsett om det lagras internt, i molnet eller i en hybridmiljö.

Bakgrunden till IBM:s samarbete med Commvault är att it-ansvariga allt oftare efterfrågar en enhetlig, kraftfull och heltäckande plattform för datahantering i sina miljöer. Den tilltagande digitaliseringen av näringslivet riskerar annars att öka komplexiteten i takt med att organisationens datamängder växer och nya typer av data tillkommer. Detta samtidigt som hotbilden från avancerad skadlig kod och angrepp via nätet ständigt är närvarande. Blandningen av olika typer av IT-infrastruktur där intern drift utnyttjas parallellt med ett flertal olika molntjänster kan också försvåra initiativ för att ta ett samlat grepp över datahanteringen.

– Moderna organisationer ställer krav på lösningar för backup och dataskydd som är mer flexibla och enklare att hantera och som stödjer deras digitala transformation. Genom att integrera backuplösningar från IBM och Commvault kan vi erbjuda ett enklare verksamhetsstöd som minskar riskerna och kostnad­erna för kunden, säger Daniel Witteveen, Vice President, Global Portfolio, IBM Business Resiliency Services.

Med Commvault som motor för datahantering kan IBMs kunder också skapa mer effektiva strategier för hybridmoln, då den länkar samman intern infrastruktur och olika molnmiljöer som IBM Cloud, Microsoft Azure och Amazon Web Services (AWS).

– Genom detta samarbete underlättar vi för IBMs kunder att hantera, skydda och arkivera sitt data, oavsett var det finns. För IBM Business Resiliency Services och deras specialister innebär möjligheten att erbjuda Commvaults produkter bättre förutsättningar för att säkerställa informationssäkerhet och regel­efterlevnad, samt att driva molnstrategier och digital transformation hos deras kunder, säger Rikard Lindkvist, som är Senior System Engineer på Commvault i Norden.