Ida Infront får ramavtal med SKL

Ida Infront har tecknat ramavtal med SKL Kommentus Inköpscentral som innebär att mer än 950 potentiella kunder (kommuner, kommunala bolag, kommunalförbund och regioner) har möjlighet att avropa produkter och tjänster för e-arkiv. Ramavtalet löper över fyra år med start från 1 februari i år.

Ramavtalet har tecknats med SKL Kommentus Inköpscentral inom områdena anskaffningstjänster för e-arkiv, e-arkivlösning med tillhörande tjänster samt e-arkiv-tjänster. Avtalet gäller både e-arkiv som tjänst och för drift i kundens egen miljö.

– Det är glädjande att vi kan fortsätta att erbjuda vår e-arkiv-produkt iipax archive med tillhörande tjänster till denna sektor. Vi har redan ett stort antal kunder inom kommunsektorn och ser att e-arkiv kan bidra aktivt till en ökad digitalisering, säger Stefan Jonegård, VD på Ida Infront.

Produkten iipax archive utvecklas av Ida Infront, som är ett dotterbolag till Addnode Group, och innehåller funktioner för hållbar e-arkivering.
iipax archive finns hos en lång rad kommuner och myndigheter men även hos privata bolag.